Moderaternas Historia

Under slutet av 1800-talet bildades det högergrupper och moderata grupper i riksdagens båda kamrar. Men ännu i början av 1900-talet saknade de grupperna en rikstäckande organisation för kontakt med och information till väljarna. Framgångarna, som socialdemokrater och liberaler fick i valen till riksdagens andra kammare, berodde till stor del på att de hade organiserat sig och därför kunde bedriva mer effektiva valkampanjer. (Socialdemokratiska Arbetarepartiet hade bildats 1889 och Frisinnade Landsföreningen bildades 1902.) En grupp högerriksdagsmän, under ledning av Gustaf Fredrik Östberg, tog initiativet till bildandet av ett nytt parti. Det bildades vid ett möte i Stockholm 17 – 18 oktober 1904 och fick namnet Allmänna Valmansförbundet.

Ideologi och utveckling:
Från början var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit insteg. Idag är Moderaternas ideologi en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet. Moderaterna lägger mycket stor vikt vid internationellt samarbete. Redan 1961 tog partiet ställning för svenskt medlemskap i EEC, som EU kallades den gången. Efter Sveriges inträde i EU är partiet medlem i Europapartiet European People’s Party (EPP) och de moderata ledamöterna tillhör den sk. EPP-gruppen.

Valresultat:

 • I det första allmänna valet i Sverige för både män och kvinnor till riksdagens andra kammare 1921, fick partiet 25,8 % av rösterna.
 • Partiets högsta röstetal nåddes 1928 med 29,4 % av rösterna.
 • ”Bottenrekordet” sattes 1970 med 11,6 %.
 • I riksdagsvalet, 1998, fick vi 22,9 % och i valet till Europaparlamentet 1995 fick vi 23,2 %.
 • Riksdagsvalet 2002 präglades av väljarflykt, i första hand till folkpartiet. 15,2% är något av ett ”bottenresultat” som innebar att vi tappade 27 mandat!
 • Valet 2006 blev ett kanonval med 26,2 %. En ryslig upphämtning från val 02!
 • Valet 2010 innebar ”all time high” med 30,06 % !!
 • Valet 2014 gick vi tillbaka – 6,73% till 23,3% till stor del beroende på SD framgång.
 • Valet 2018 fortsatte tillbakagången med – 3,49% till 19,84% av samma anledning.

Namnbyten:
1938 bytte partiet namn från Allmänna Valmansförbundet till Högerns Riksorganisation och använde från 1952 beteckningen Högerpartiet. 1969 bytte man namn till Moderata Samlingspartiet och fr.o.m 2014 använder man bara namnet Moderaterna.

Växlande framgångar:
Efter segervalet 1928 följde en längre period av tillbakagångar i valen, som bröts i valet 1952, då Jarl Hjalmarson hade blivit partiordförande. Hjalmarsons tid (1950 – 61) innebar både förnyelse av partiets politik och valframgångar. En konservativ grundsyn tillsammans med en bestämd och ideologisk kamp mot efterkrigstidens planhushållningsidéer gav partiet en viktig roll i 1950-talets politiska utveckling. Partiet förde fram förslag som skulle göra det möjligt att vara oberoende och självklara sin ekonomi. ”Ägardemokrati” betecknade partiets modell att sprida ägandet av näringslivet till allmänheten, i motsats till den socialdemokratiska politiken, som syftade till att koncentrera ägandet.
Partiet protesterade mot den successiva ökning av skattetrycket, som den socialdemokratiska regeringen inledde under 1950-talet. Efter 1950-talets stora valframgångar, blev 1960-talet en ny tillbakagångsperiod för partiet. I slutet av 1960-talet var Moderaterna det minsta borgerliga partiet i riksdagen. 1970 valdes Gösta Bohman till ny partiordförande och en ny period av dynamik och valframgångar följde. I valet 1979 blev Moderaterna det största borgerliga partiet och har sedan dess bibehållit den positionen.

Borgerlig samverkan:
Under 1960-talet verkade Högerpartiet för samverkan mellan de borgerliga partierna, för att få ett regeringsalternativ till socialdemokraterna, som endast med ett mycket kort avbrott hade styrt Sverige sedan 1932. Men det var först under 1970-talet som de tre partierna förmådde ena sig till ett politiskt alternativ.
Den borgerliga valsegern 1976 innebar att ett länge efterlängtat mål nåddes; den långa perioden av socialdemokratiskt regerande hade äntligen brutits. När centerledaren Thorbjörn Fälldin bildade den första borgerliga koalitionsregeringen, var det en stor framgång för vårt partis strävan efter borgerlig enighet.

Ideologisk offensiv:
Under 1970- och 80-talen skärptes partiets ideologiska profil. Från att tidigare ha varit ett parti som gjorde motstånd mot socialdemokraternas socialiserings- och centralstyrningspolitik, ändrades partiets framtoning. Vi blev partiet som presenterade ett eget politiskt alternativ. Sänkta skatter: Man skall kunna klara sig på sin lön när skatten är betald, utan att behöva vara beroende av bidrag! Arbetslinjen etablerades. Ökad valfrihet: Ge den enskilda människan makt att få styra över sin egen vardag! Individen före systemet Detta var krav som kom att drivas med allt större kraft  

Förverkligad valfrihet:
När Carl Bildt efter valet 1991 bildade en koalitionsregering bestående av fyra borgerliga partier, var det första gången sedan 1930 som Sverige hade en statsminister från vårt parti. Den regeringen förverkligade många av kraven som hade växt fram. Skattetrycket sänktes. Vårdnadsbidraget gjorde att föräldrarna själva kunde välja hur de ville ordna barnomsorgen. Skolpengen gav föräldrar och elever möjlighet att välja skola. Husläkarreformen gav patienterna möjlighet att välja läkare. De tre borgerliga regeringsåren innebar en valfrihetsrevolution.
Genom avregleringar och sänkta skatter skapades bättre villkor för näringslivet och därmed lyckades man vända utvecklingen. Sverige fick åter tillväxt och antalet jobb ökade. Men vändningen och uppgången kom alltför sent för att hinna få ordentligt genomslag i väljarkåren.

Allians-perioden 2004 – 2019
Allians för Sverige lanserades den 30 augusti 2004 genom att de fyra borgerliga partiledarna – Fredrik ReinfeldtLars LeijonborgMaud Olofsson och Göran Hägglund – publicerade en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter och höll ett första möte hemma hos Maud Olofsson i Högfors.
I debattartikeln skrev partiledarna:

”I dag möts vi för att fördjupa samarbetet mellan våra partier. Vi gör det efter att under en längre tid ha märkt en ökad trötthet i synen på den socialdemokratiska regeringen. En befolkning som gör sig redo att byta regering börjar söka efter alternativet. Vi vill vinna deras förtroende.”

Högfors-mötet följdes upp med tillsättandet av sex gemensamma arbetsgrupper 1 november 2004. Respektive arbetsgrupp syftade till att ta fram gemensamma politiska förslag inför valet 2006, och bestod av fyra ledamöter och fyra tjänstemän (en vardera per parti) med en utpekad ordförande per grupp. Arbetsgrupperna var:

Alliansen förklarades på riksnivå upplöst av bland andra Ebba Bush (KD) och Ulf Kristersson (M) efter att Centern och Liberalerna ingick januariavtalet med S och MP den 13 januari 2019.

Moderaternas Partiordförande genom åren:

 • 1904 – 1905 Gustaf Fredrik Östberg
 • 1905 – 1906 Axel G. Svedelius
 • 1907            Hugo Tamm
 • 1908 – 1912 Gustaf Fredrik Östberg
 • 1912 – 1935 Arvid Lindman
 • 1935 – 1944 Gösta Bagge
 • 1944 – 1950 Fritiof Domö
 • 1950 – 1961 Jarl Hjalmarson
 • 1961 – 1965 Gunnar Heckscher
 • 1965 – 1970 Yngve Holmberg
 • 1970 – 1981 Gösta Bohman
 • 1981 – 1986 Ulf Adelsohn
 • 1986 – 1999 Carl Bildt
 • 1999 – 2003 Bo Lundgren
  2003 – 2014 Fredrik Reinfeldt
 • 2014 – 2018 Anna Kindberg Batra
 • 2018 – Ulf Kristersson

M i regering:
Partiet har bildat regering 1906 – 1911, 1917, 1923 – 1924 och 1928 – 30. Partiet har också deltagit i samlingsregeringar 1905 och 1939 – 45 och i borgerliga koalitionsregeringar 1976 – 1978, 1979 – 1981 (båda tillfällena tillsammans med Centerpartiet och Folkpartiet) och 1991 – 1994 (tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna).
Alliansen (Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna) bildades 2004 och innehade regeringsmakten mellan åren 2006 – 2014.

Partiet har sju gånger innehaft statsministerposten:

 • 1905  Christian Lundeberg
 • 1906 – 1911 Arvid Lindman
 • 1917  Carl Swartz
 • 1923 – 1924 Ernst Trygger
 • 1928 – 1930 Arvid Lindman
 • 1991 – 1994 Carl Bildt
 • 2006 – 2014 Fredrik Reinfeldt

Lokal Historia

Nedanstående redovisning grundas på protokoll från 1934 och framåt.
Ursprungligen fanns det tre olika högerföreningar i de då enskilda kommunerna Riseberga, Klippan och Östra Ljungby. Från Riseberga/Färingtofta finns protokoll från 1934. Från Klippanföreningen finns protokoll från 1961. Tyvärr saknas protokoll från Östra Ljungby.

Särskilda händelser:

 • 1939 namnbyte till Högerförening.
 • 1966 Borgerligt samarbete etableras.
 • 1970 Byter föreningarna namn från Högern till Moderaterna.
 • 1974 Slås föreningarna samman i samband med kommunsammanslagningen.
 • 1974 Lägsta valresultatet 13,8 %
 • 1983 Förbundsstämma i Klippan.
 • 1984 Valframgång 24,8%.
 • 1988 Valet resulterar i Röd/grönt styre.
 • 1991 Valet (25,2%) resulterar i ”Fyrpartistyre” (M, C, Kd och Fp).
 • 1992 Moderat kommunalråd Bengt Svensson.
 • 1994 Moderat valframgång (26%). Socialdemokratiskt styre
 • 1998 Klippanmoderaternas bästa val 28,1 %. Men – röd/grönt styre.
 • 1999 Klippanföreningen utses till ”Förening med bästa verksamhet”.
 • 2002 Valet blev en katastrof för M. Lokalt landade vi dock ”på banan” med 24%.
 • 2003 Moderat kommunalråd Bengt Svensson.
 • 2006 Valet en rysare. Sista mandatet pendlade mellan M och Sverigedemokraterna
           ett antal gånger. Landade först hos SD för att sedan pendla mellan M o Sd.
           Landade slutligen hos oss! Orsak – felräkning hos Länsstyrelsen.
 • 2010 Valet innebar ”all time high” med 28,3% och 12 mandat
 • 2014 En valförlust från 12 – 8 mandat. Dåligt i hela Sverige för M. SD går   
           framåt från 5 – 8 mandat.
 • 2018 SD fortsätter sin frammarsch och ökar från 8 – 13 mandat.
           M förlorar 1 mandat (från 8 – 7) medan S förlorar 1/3 av sina väljare (från 15 –
          10 mandat). Detta resulterar i ett styre i en ovanlig konstellation mellan M, S och
          C vilket resulterar i att M får posten som KSO.
 • 2019 Moderat kommunalråd Hans Bertil Sinclair

Antal moderata ledamöter i Kommunfullmäktige genom åren från och med kommunsammanslagning 1974 (Kommunfullmäktige 49 st ledamöter)

 • 1974 7 st
 • 1976 8 st
 • 1979 10 st
 • 1982 13 st
 • 1985 11 st
 • 1988 9 st
 • 1991 12 st
 • 1994 11 st (Kf minskat till 41 ledamöter)
 • 1998 12 st
 • 2002 10 st
 • 2006 12 st
 • 2010 12 st Trots 13% (309) fler röster så fick vi tyvärr inget nytt mandat.
 • 2014   8 st
 • 2018   7 st
 • 2022 xx st (Kf minskar från 41 till 35 ledamöter)

Riseberga och Färingtofta Högerförening 1934 – 1974
Ordförande:

 • 1934 – 1943 Kapten Romander
 • 1943 – 1955 Skogmästare Einar Larsson
 • 1955 – 1959 Förvaltare Sven Sahlen
 • 1959 – 1963 Folkskollärare Sture Knutsson                      
 • 1963 – 1966 Förvaltare Philip Brynertz
 • 1966 – 1967 Lantbrukare Anders Lundkvist
 • 1967 – 1974 Kapten Ingmar Lundström

Klippans Högerförening
Ordförande:

 • 1967 – 1971 Förvaltare Jost Ehrenstråle                              
 • 1971 – 1973 Ingenjör    Bengt Halling

Moderata samlingspartiet Klippan (fr. o m 2014 Moderaterna i Klippan)
Ordförande:

 • 1974 – 1978 Tore Johansson
 • 1978 – 1982 Bo Larson
 • 1982 – 1985 Bengt Uno Ljungquist
 • 1985 – 1987 Vivan Almquist
 • 1987 – 1989 Suzanne Lannerborn
 • 1989 – 1994 Claes Horn Af Åminne
 • 1994 – 2000 Per Johan Widmark
 • 2000 – 2002 Lennart Sätterqvist
 • 2002 – 2018 Hans Bertil Sinclair
 • 2018 –          Tonny Svensson

Vi använder Cookies för att förbättra din upplevelse! Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du detta. Klicka på länken för att läsa mer!